D73901-Sơn urethane chống thấm không lộ thiên Non-tar

Là một chất lỏng nguyên khối hai thành phần, lớp chống thấm được thiết kế nằm giữa các tấm bê tông dưới nhà vệ sinh, hồ bơi, nền và máy nhà,v.v.

Hệ thống này có độ bền liên kết tốt với chất nền để ngăn chặn sự di chuyển nước giữa màng và tấm bê tông và cho phép chuyển động cấu trúc mà không bị vỡ màng.