Firemask SQ-230(V)-Sơn chống cháy 120 phút

Sơn chống cháy Firemask SQ 230V là lớp sơn giữa chống cháy gốc dung môi, tạo lớp phủ

chống cháy trên đà thép của các nhà máy hoặc các cơ sở có kết cấu bằng thép chứa

đựng các vật liệu dễ cháy.

Mã: Firemask SQ-230(V) Danh mục: , Từ khóa: , ,